Видео от уебинар на тема „Kорпоративни договори за снабдяване със зелена енергия”

RE-Source SEE HUB проведе онлайн уебинар на тема „Kорпоративни договори за снабдяване със зелена енергия – видове, ценова структура, стратегии за договаряне”. Събитието беше реализирано по идея на БГВЕА.

Уебинарът беше насочен към производители и големи консуматори на енергия, акцентирайки върху ползите от този тип договори и за двете страни.

Обсъдени бяха следните теми:

  • Видове PPA и стратегии за договаряне – рискове и предимства на различните подходи.
  • Успешните PPA договори в местни условия.
  • Due diligence на проектите за възобновяема енергия преди подписването на PPA.
  • Особености на PPA договорите в условията на българската регулаторна среда.
  • Банкируемост на проектите.