Членство

Членство в Българска ветроенергийна асоциация

Създадена през 2010г., основната функция на БГВЕА е да бъде активна страна при оформянето на политическата и регулаторна рамка за развитие на ВЕИ, и в частност вятърната енергия в България.

Дейността ни основно може да се определи като усилена работа за подобряването на законодателната, регулаторната, политическата, и обществената рамка, и цялостна подкрепа за използването на вятърната енергия в Република България.

Членството в БГВЕА дава следните предимства:

• регулярна информация за новостите в законодателната и регулаторната рамка в сектора;

• асоциацията организира традиционни работни групи и срещи между членовете и представлява исканията им пред държавните власти;

• бизнес контакти и свързване с други членове на асоциацията, например производители на турбини или юридически кантори, консултанти, фирми, разработващи проекти;

• популяризиране на компанията чрез поставянето на лого и профил на уебсайта на асоциацията;

• преференции и отстъпки при посещение на събития, на които асоциацията е партньор;

• добрите медийни контакти на асоциацията за разпространяване на прес съобщения;