За нас

Повече за БГВЕА

Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) e представителна организация за сектор вятърна енергия в страната. БГВЕА обединява мнозинството производители на вятърна енергия над 1 МВт и компаниите, активни в сектора. Членовете на БГВЕА формират основен дял от общата инсталирана мощност на вятърна енергия в България.

БГВЕА е организация с нестопанска цел, която подкрепя устойчивото развитие на вятърната енергия от името на всички заинтересовани страни.

Основните цели на асоциацията са:

Да съдейства за популяризиране на идеята за използване на енергия от вятъра с цел насърчаване на устойчивото екологично и икономически целесъобразно развитие на този източник на енергия.

Да работи активно за подобряване на законодателната, регулаторната, политическата и обществената рамка и за подкрепа на вятърната енергия.

Да насърчава и подпомага популяризирането и развитието на други възобновяеми енергийни източници.

Популяризиране и извършване на практически проучвания на вятърната енергия в сътрудничество с университети и други научни институции.

Разпространяване на експертни знания относно използването на вятърната енергия.

• Асоциацията е съучредител на Национална енергийна камара
• Асоциацията е член на Европейската вятърна асоциация WindEurope

Надзорен съвет

Миглена Стоилова
председател на НС на БГВЕА

Анатоли Линков
член на НС на БГВЕА

Георги Петков
член на НС на БГВЕА

Здравко Николов
член на НС на БГВЕА

Орлин Калев
член на НС на БГВЕА

Пламен Пенчев
член на НС на БГВЕА

Стилиян Бурханларски
член на НС на БГВЕА

Юлиан Спасов
член на НС на БГВЕА

Административен директор

Габриела Тодорова

Контакти:

ул. Христо Белчев 21, етаж 4
гр. София 1000, България

моб.: +359 889 20 68 22
info@bgwea.eu
gabriela@bgwea.eu

Органи на асоциацията:

Съгласно Чл. 9.   Ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на асоциацията Органите на БГВЕА са:
Общо събрание, Надзорен съвет и Административен директор.

Българска ветроенергийна асоциация