Re-Source Southeast Hub

Регионална платформа за сътрудничество между производителите и потребителите на енергия от възобновяеми източници

Основни организации, които обединяват сили за създаване на регионалната платформа Re Source SEE Hub са Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) и Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА). Амбициите са за създаване на център за споделяне на знания и разработване на подходяща политика, пазар, и бизнес сътрудничество в корпоративното производство на възобновяема енергия в България, стремежът е обединението бързо да се разшири регионално в Югоизточна Европа.

„БГВЕА се радва да бъде част от иницииращия се RE-Source център на Балканите. Ние високо ценим и очакваме с нетърпение бъдещото сътрудничество с партньори, споделящи нашата визия за развитие на устойчив енергиен сектор и енергия с нулев въглероден отпечатък, предоставяна на компании и домакинства на конкурентна цена“, Миглена Стоилова, Председател на Надзорния съвет на БГВЕА.

Българска ветроенергийна асоциация