Становища

Официални становища на Българската ветроенергийна асоциация

9-ти Март 2021 г. Становище по Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 с хоризонт до 2050

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката на Република България;

11-ти Февруари 2021 г. Позиция във връзка с публичната консултация, инициирана от Европейската Комисия (ЕК), по предложени реформи на електроенергийния пазар в България

До Г-жа Катарина Сиков-Магни от Генерална дирекция “Енергетика”, Директор Вътрешен пазар;

17-ти Декември 2020 г. Становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура № 054-01-103, внесен на 11.11.2020г.

До Г-н Валентин Николов – председател на парламентарната комисия по енергетика;

17.12.2020г.

20-ти Ноември 2020 г. Становище по проект на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), публикуван за обществено обсъждане на 30.10.2020г.

До Г-н Томислав Дончев – зам. министър председател и председател на консултат. съвет по зелената сделка; с копие до: Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката и Г-н Валентин Николов – председател на парламент. комисия по енергетика; 20.11.2020г.

18-ти Ноември 2020 г. Становище относно планирано въвеждане на 15-минутен период на сетълмент за балансиращ пазар

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката и Доц. Д-р Иван Иванов – председател на комисията по енергийно и водно регулиране.
18.11.2020 г.

3-ти Ноември 2020 г. Становище по Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030г. с хоризонт до 2050г.

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката на Република България;

03.11.2020 г.

11-ти Декември 2019 г. Становище по проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

До Доц. Д-р Иван Иванов – председател на Комисията по енергийно и водно регулиране;
11.12.2019г.

03-ти Декември 2019 г. Становище по законопроект за допълнение на закона за ограничаване изменението на климата № 902-01-58

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, Г-н Валентин Николов и Доц. Д-р Иван Иванов;
03.12.2019г.

11-ти Ноември 2019 г. Становище относно промени в дължимите такси за участие на организиран борсов пазар

До Г-н К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса ЕАД;
11.11.2019г.

25-ти Април 2019 г. Становище по Проект на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България („Интегриран план“)

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката;

25.04.2019г.

Българска ветроенергийна асоциация