Становища

Официални становища на Българската ветроенергийна асоциация

17-ти декември 2020 г. Становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура № 054-01-103, внесен на 11.11.2020г.

До г-н Валентин Николов – председател на парламентарната комисия по енергетика;

17.12.2020г.

20-ти ноември 2020 г. Становище по проект на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), публикуван за обществено обсъждане на 30.10.2020г.

До г-н Томислав Дончев – зам. министър председател и председател на консултативния съвет по зелената сделка; с копие до: г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката и г-н Валентин Николов – председател на парламентарна комисия по енергетика;
20.11.2020г.

18-ти ноември 2020 г. Становище относно планирано въвеждане на 15-минутен период на сетълмент за балансиращ пазар

До г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката и Доц. Д-р Иван Иванов – председател на комисията по енергийно и водно регулиране

18.11.2020 г.

3-ти ноември 2020 г. Становище по Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030г. с хоризонт до 2050г.

До г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката

03.11.2020 г.

11-ти декември 2019 г. Становище по проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

До доц. д-р Иван Иванов – председател на Комисията по енергийно и водно регулиране;
11.12.2019г.

03-ти декември 2019 г. Становище по законопроект за допълнение на закона за ограничаване изменението на климата № 902-01-58

До г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, г-н Валентин Николов и доц. д-р Иван Иванов;
03.12.2019г.

11-ти ноември 2019 г. Становище относно промени в дължимите такси за участие на организиран борсов пазар

До г-н К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса ЕАД;
11.11.2019г.

25-ти април 2019 г. Становище по Проект на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България („Интегриран план“)

До г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката;

25.04.2019г.

Българска ветроенергийна асоциация