Членове

Членове на асоциацията

Сред нашите членове са компаниите и професионалистите с най-значителен опит във ветроенергийния сектор в България
СПИСЪК ЧЛЕНОВЕ

BNE | БНЕ ООД и КО. КД

Еnel Green Power Bulgaria | Eнел Грийн Пауър България
Уебсайт: www.enelgreenpower.com

Еlektrawinds | Eлектрауиндс Шабла Саут АД

Еоlica Bulgaria | Еолика България ЕАД
Уебсайт: www.eolica-bg.com

EVN Kavarna | EВН Каварна
Уебсайт: www.evn.bg

Кaliakra Wind Power | Калиакра Уинд Пауър АД
Уебсайт: www.kwp.bg

KI-Kelag International | Ки Келаг Интернешънъл
Уебсайт: www.kelag-international.com

Leitwind Bulgaria | Лайтуинд България ООД
Уебсайт: www.leitwind.com

Long Man Holding | Лонг Ман Холдинг
Уебсайт: www.longman-bg.com

Mc Gregor and Partners | Адвокатско дружество Мк Грегър и Партньори
Уебсайт: www.mcgregorlegal.eu

Notus Bulgaria EOOD | Нотус България ЕООД
Уебсайт: www.notus.de/bg

Spasov & Bratanov Lawyers` Partnership | Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов”
Уебсайт: www.sbn-law.com

Ventus | Вентус България ЕООД

Vetrocom | Ветроком ЕООД
Уебсайт: www.alpiq.com

Windkraft Simonsfeld | Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД
Уебсайт: www.wksimonsfeld.at

TPA Horwath Bulgaria | Ти Пи Ей България ЕООД
Уебсайт: www.tpa-group.bg

ERG | ERG Power Generation S.p.A.
Уебсайт: www.erg.eu

БГВЕА приветства за членство компании, опериращи вятърни паркове, а също и компании,  пряко свързани с ветроенергийния сектор – адвокатски и консултантски дружества, счетоводни фирми и други. Повече информация относно възможностите за членство в асоциацията може да намерите тук