ВЕИ статистика за 2018 на Eurostat

Eurostat представи ВЕИ статистика за 2018г. Делът на ВЕИ в общия енергиен микс достигна до 18% в сравнение с 17.5% през 2017г. Целта за 2020г. е 20%. Страни като Швеция, Дания, Хърватия, Естония и България вече са изпълнили целите си. Друга група страни са далеч от достигане на целите. Холандия и Франция например все още имат съответно 6,6 и 6,4 % до достигане на крайната цел.