Честит Световен ден на вятъра!

По случай световния ден на вятъра, БГВЕА припомня топ 7 на предимствата на вятърната енергия:

 

  1. Вятърът е местен енергиен ресурс, който намалява зависимостта от внос на енергия и енергоизточници и ограничава въздействието на волатилните цени на изкопаемите горива.
  2. Работещите вятърни турбини не отделят парникови газове като въглероден диоксид (CO2) или друг замърсител на въздуха като азотен оксид (NOx), серен оксид (SOx) или прахови частици (PM).
  3. Въглеродният отпечатък е 98% по-малко от този на въглищните електроцентрали, с 95% по-малко от този на природния газ.
  4. Вятърните проекти не консумират почти никаква вода.
  5. Въглеродният отпечатък е незначителен: една турбина изплаща емисиите от целия си жизнен цикъл само за 6-9 месеца работа.
  6. Проектите във вятърна енергия влияят позитивно върху местните общности, насочвайки ресурси в отдалечени райони с ниска инвестиционна активност.
  7. Вятърните паркове функционират в гарантирана симбиоза с другите икономически сектори, като същевременно работят в пълно съответствие с биоразнообразието и защита на околната среда.