Становище на ЕК относно промени в ПТЕЕ

Европейската комисия (EК) определи приетите от КЕВР промени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), които забраняват свободното обединение на балансиращите групи, като противоречащи на принципите и регулацията на свободния пазар на електрическа енергия в ЕС. Това стана ясно от отговор на ЕК във връзка с писмено становище на депутата в Европейския парламент Радан Кънев.

Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), съвместно с Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и Асоциация на търговците на електрическа енергия в България (АТЕБ), предприеха поредица от действия – срещи с отговорните институции и писмени становища относно неблагоприятните ефекти върху ВЕИ инвеститорите от забраната на пазарните обединения на балансиращите групи, както и за противоречието на промените с чл. 5 на Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия. Стартирахме конструктивен диалог с институциите, а на следващ етап се стремим да постигнем баланс и справедлива пазарна среда за всички пазарни участници.

Източник:
www.europarl.europa.eu