WindEurope стартира COVID-19 информационен канал

WindEurope стартира COVID-19 информационен канал, чиято цел е да информира за текущите развития, които засягат нашата индустрия.

Представлява своеобразно „гише, където ще намерите актуална информация по отношение на всички въпроси, касаещи вятърната енергия и COVID-19: въздействия върху веригата на доставки и енергийната политика и регулиране; мерки, които правителствата предприемат за свободното движение на хора и стоки;  икономическите облекчения и стимулиращи пакето, които се подготвят на държавно ниво.

Източник: www.windeurope.org