БГВЕА: Предложените промени в ПТЕЕ са несъвместими с процеса на либерализация

БГВЕА изразява несъгласие с предложените промени в публикувания проект Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИД на ПТЕЕ), като ги счита за несъвместими с процеса на либерализация на пазара.

Преките последици от тези промени неизбежно ще  бъдат свързани с драстично увеличение на разходите на потребителите за електрическа енергия чрез значително по-високи разходи за балансиране.

Официално становище на БГВЕА и БФА по темата може да откриете тук:  

BGWEA_BPVA_ETR