БГВЕА изразява категорично несъгласие срещу предложение за допълнителни вноски към ФСЕС

В писмо до Комисията по енергетиката БГВЕА детайлно изложи своите аргументи против Проекторешение за допълнителни ежемесечни вноски към Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) от производители на електрическа енергия над 500 Кw.

БГВЕА счита, че предложението е в противоречие с националното законодателство и с насоките, дадени от Европейската комисия (EК) в документа „REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени”.

По своята същност то е дискриминативно, като очевидно е ощетяването на производителите на зелена енергия за сметка на останалите пазарни участници.

Пълният текст на становището можете да отриете ТУК