Анализ на ЕМИ относно екстремно ниските цени на БНЕБ през първите седмици от извънредното положение

Съгласно анализа, направен от ЕМИ, Института за енергиен мениджмънт, българският електроенергиен пазар ден напред (ПДН) реагира на обявената карантина заради COVID-19 със сериозна волатилност и спад на цените с над 30%. Основно засегнати от ниските цени ще са производителите на енергия, чийто основен източник на приходи е доставената енергия на ПДН.

ВЕИ-производителите с мощност над 1 МВт също ще бъдат засегнати от ниските цени. Произведената от тях енергия се продава на борсата и освен това допълнително получават премии като разлика между референтната пазарна цена, определена от КЕВР по групи ВЕИ-производители, и фиксираната в техните дългосрочни договори преференциална цена. Значително по-ниските фактически борсови цени спрямо референтната ще намалят приходите им с повече от 45лв на продаден МВтч.

Източник www.emi-bg.com