Алтернативен сценарий за развитие на българската икономика

На 07 декември публично беше представен алтернативният сценарий „Визия 2030: За по-евтина електроенергия и по-конкурентна икономика“. Анализът е изготвен от международния инвестиционен фонд „ПостСкриптум”и подкрепен от водещите асоциации на производители – Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ).

Според анализа оптималната възможност за българската енергетика е разработването на 7 ГВт нови вятърни и соларни мощности на пазарен принцип.

Реализирането на този сценарий ще доведе до намаляване на разходите свързани с електроенергия, и в този смисъл ще стимулира индустрията. Частните инвестиции в енергийни проекти ще достигнат близо 16 млрд. лева до 2030 г. Част от тях могат да бъдат реализирани в Маришкия басейн, като решение за преход към нисковъглеродна икономика в региона. Следва да се увеличи и капацитетът на производство, което ще превърне страната в голям износител на зелена електроенергия. Развитието на ВЕИ сектора ще доведе до разкриването на над 20 000 нови работни места и ще стимулира бизнеса на български инженерни и строителни компании.

Не на последно място анализът подчертава позитивите, които ВЕИ производството ще донесе към целите за опазване на околната среда в страната, където чистотата на въздуха е един от проблемите от критично значение понастоящем.