Eжегодният доклад на WindEurope за развитието на сектора публикуван

Фотография windeurope.org

Докладът на WindEurope Вятърната енергия през 2019г бе публикуван в понеделник, 17 февруари 2020г. на страницата на организацията.

Основните акценти от доклада са следните:

Европа инсталира 15,4 GW нова мощности вятърна енергия през 2019 г. Три четвърти от тях- 11,8 GW, са вятърни централи на сушата, новите офшорни вятърни  инсталации представляват 3,6 GW. Европа вече има 205 GW вятърна енергия. И представлява 15% от цялото потребление на електроенергия в Европа през миналата година.

Обединеното кралство (2,4 GW общо оншорна и офшорна вятърна енергия) инсталира най-новите вятърни централи. На следващо място е Испания (2.3 GW оншорна вятърна енергия), след това Германия (2.2G общо оншорна и офшорна вятърна енергия), следвана от Швеция (1.6 GW оншорна вятърна енергия) и Франция (1.3 GW оншорна вятърна енергия ).

Германия, която отдавна е двигател на вятърната индустрия в Европа, е в застой.  Инвестициите във вятърна енергия са най-ниските от 2000г. насам, като новите оншорни инсталации са едва инсталации – 1,1 GW.

В цяла Европа бяха обявени 19 млрд. евро нови инвестиции във вятърни централи, с обща инсталирана мощност от 11,8 GW.

Инсталираните мощности през 2019 г. са се увеличили с 27% в сравнение с 2018 г., но процентът трябва да се удвои, за да се постигнат целите, заложени в Зелената сделка.

 

Изпълнителният директор на WindEurope Giles Dickson заяви:

„Вятърната енергия представлява 15% от електроенергията в Европа. Но Европа не изгражда достатъчно нови вятърни електроцентрали, за да постигне целите на ЕС, и вятърната енергия да бъде половината от електроенергийния микс в Европа до 2050 г. “

„Климатичният неутралитет и Зелената сделка изискват Европа да инсталира нова вятърни мощности всяка година над два пъти повече отколкото през 2019 г.“

„Това изисква нов подход за планиране и разрешаване и продължаване на инвестициите в електропреносните мрежи. Националните планове за енергия и климат за 2030 г. са от решаващо значение тук. ЕС трябва да гарантира, че те са амбициозни и стриктно изпълнени.“

Източник: www.windeurope.org
„WIND ENERGY IN EUROPE 2019 – Key trends and statistics“