About BGWEA

About BGWEA

Wеlcome to the website of Bulgarian Wind Energy Association!

Founded in June 2010, the association unites the majority of companies active in the Bulgarian wind energy sector including wind energy producers, developers, financial and technical consultants and law firms. We have united our efforts with the aim to improve the environment for wind energy in Bulgaria.

We strive to be a trusted, honest, constructive and knowledgeable partner to the government, the legislature, non-governmental organizations, industry professionals and most of all the public who can rely on us to help the Bulgarian wind energy sector develop in a sustainable way for the common good.

We bring together decades of experience in wind energy from across the globe. We are your partner for open dialogue and answers to any questions on wind energy.


The Bulgarian Wind Energy Association is a member of European Wind Energy Association.

The Bulgarian Wind Energy Association is a co-founder of National Energy Chamber.

GOALS

The Bulgarian Wind Energy Association is a non-profit organization which promotes sustainable development of wind power and other forms of renewable energy on behalf of all stakeholders. With its work the Bulgarian Wind Energy Association strives to attain the following objectives:

  • Propagation of the concept of general wind energy utilization with the goal to sustainably promote the ecologically and economically necessary development of this energy source
  • Active work for the improvement of the legislative, regulatory, political and public framework and support for the use of wind energy
  • Support of the promotion and development of other renewable energy sources
  • Promotion and conduction of practical wind energy research in cooperation with universities and scientific institutions
  • Distribution of expert knowledge on the use of wind energy

The Bulgarian Wind Energy Association seeks cooperation with all associations for furthering its tasks and above stated objectives.

Our Team

Миглена Стоилова
Миглена СтоиловаПредседател на Надзорния съвет
Миглена Стоилова е Финансов и търговски мениджър на Енел Грийн Пауър България ЕАД, дружество от групата ENEL SpA, водеща компания на електроенергийния и газовия пазар в Европа и Северна Америка, оперираща в 40 държави на 4 континента, с 98 ГВ инсталирана нетна мощност и пренасяща електрическа енергия и газ през мрежа от 1.9 милиона км. до 61 милиона клиенти. Енел Грийн Пауър България ЕАД операрира 42 МВ вятърни централи в Североизточна България.

Преди това, г-жа Стоилова работи в Енел Марица Изток 3 АД (2009) и в АББ, Швеция (2007-2008), където се занимава с инвестиционна оценка на развойни проекти и проучвания за пазарната реализация на нови бизнес начинания.

г-жа Стоилова притежава магистърска степен по Международни отношения от УНСС; магистърска степен по бизнес администрация с фокус Международен маркетинг от Mälardalen University, Швеция, както и АССА Диплома по Финансов Мениджмънт.
Анатоли Линков
Анатоли ЛинковЧлен на Надзорния съвет
Анатоли Линков е управител и едноличен собственик на Вентус България ЕООД - българска компания, специализирана в проектиране, разработване и управление на ветроенергийни паркове. През 2005г. г-н Линков учредява дружество с основен предмет на дейност “Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди”, a от 2008г. активно работи в сферата на възобновяемата енергия чрез дружеството си Вентус България ЕООД, като развива марката "Вентус" чрез предлагане на комплексни решения в изграждането на ветроенергийни паркове.

За годините работа в България и реализираните проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници г-н Линков е натрупал практически опит в цялостния процес на разработването и реализирането на проекти за ветроенергийни паркове, както и изключително добро познаване на икономическата и правна среда в тази област.

Преди това г-н Линков е работил за период от три години като търговски представител за територията на Украйна, Русия и Беларус за италианска компания с многогодишна история в производството и продажбите на силозни стопанства. Като мениджър в българска компания има двугодишен опит като управител на завод за мебели, а преди това за период от две години е заемал длъжността “Mениджър инвестиционни проекти”, като е участвал в цялостното разработване, изграждане и въвеждане в експлоатация на инвестиционни проекти в сферата на селското стопанство. Владее английски и руски. Притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от Икономически университет - Варна.
Георги Петков
Георги ПетковЧлен на Надзорния съвет
Георги Петков е изпълнителен директор на "Калиакра уинд пауър" АД.
Здравко Николов
Здравко НиколовЧлен на Надзорния съвет
Здравко Николов е ръководител проекти в Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД от 2009г. Уиндкрафт Симонсфелд БГ е основано през 2008г. и е дъщерно дружество на Уиндкрафт Симонсфелд АГ. Уиндкрафт Симонсфелд АГ е един от най-големите производители на вятърна електроенергия в Австрия а чрез дъщерното си дружество O енд M Симонсфелд ЕООД е един от най-големите доставчици на O & M услуги в България. Групата притежава 77 вятърни турбини в Австрия, две вятърни турбини в България чрез дъщерното си дружество Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД и една слънчева електроцентрала в Словакия. Уиндкрафт Симонсфелд оперира 119 вятърни турбини (245 MW) в Австрия и 39 (78 MW) в България.

Здравко Николов има магистърска степен от СА „Д. А. Ценов“ Свищов със специалност финансов мениджмънт и бакалавърска степен от Open University United Kingdom със специалност мениджмънт и икономика.
Здравко Николов
Здравко НиколовЧлен на Надзорния съвет
Здравко Николов е ръководител проекти в Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД от 2009г. Уиндкрафт Симонсфелд БГ е основано през 2008г. и е дъщерно дружество на Уиндкрафт Симонсфелд АГ. Уиндкрафт Симонсфелд АГ е един от най-големите производители на вятърна електроенергия в Австрия а чрез дъщерното си дружество O енд M Симонсфелд ЕООД е един от най-големите доставчици на O & M услуги в България. Групата притежава 77 вятърни турбини в Австрия, две вятърни турбини в България чрез дъщерното си дружество Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД и една слънчева електроцентрала в Словакия. Уиндкрафт Симонсфелд оперира 119 вятърни турбини (245 MW) в Австрия и 39 (78 MW) в България.

Здравко Николов има магистърска степен от СА „Д. А. Ценов“ Свищов със специалност финансов мениджмънт и бакалавърска степен от Open University United Kingdom със специалност мениджмънт и икономика.
Орлин Калев
Орлин КалевЧлен на Надзорния съвет
Орлин Калев е мениджър за България на белгийската компания Електрауиндс, като в това си качество отговаря за бизнес развитието на групата у нас. Реализираните проекти ВяЕЦ Шабла Север и Шабла Юг на Електрауиндс представляват първите инсталирани нови вятърни турбини Енеркон (direct drive) в България. Преди това е работил чрез своята собствена компания за управление на ВЕИ инвестиционни проекти, а също така и като асистент на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи и Електроразпределение Варна, поради което се е наложил като силно разпознаваемо и доверено лице във вятърната индустрия от самото ѝ навлизане у нас.

Бакалавър Международни Икономически Отношения и Магистър Международни Финанси от ВСУ „Ч. Храбър“, БАН и Университет по приложни науки в Котбус, Германия. Завършил е също така и Българското училище за политика „Д. Паница“. Дипломните му разработки анализират развитието на вятърната и фотоволтаичната индустрии в електроенергийния микс на страната, и носят редица отличия. Член на МЕНСА и редица други обществени организации.
Пламен Пенчев
Пламен ПенчевЧлен на Надзорния съвет
Пламен Пенчев е мениджър във "Ветроком" ЕООД -България

Компанията е част от Алпик холдинг - най-голямата швейцарска енергийна компания със силно присъствие в Европа. В България Алпик е участник на свободния пазар на електрическа енергия и изгражда 50 MW ветроенергиен парк Ветроком.
Стилиян Бурханларски
Стилиян БурханларскиЧлен на Надзорния съвет
Стилиян Бурханларски е управител на „Еолика България” EАД - испанско акционерно дружество, регистрирано през 2004 г. в България, с основен предмет на дейност: управление на проекти в областта напроучването, изграждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници.
Юлиан Спасов
Юлиан СпасовЧлен на Надзорния съвет
Юлиан Спасов е съдружник в Адвокатско Дружество МкГрегър и Партньори - ръководещ офиса на кантората в България.
Габриела Тодорова
Габриела ТодороваАдминистративен директор БГВЕА

Габриела Тодорова е бакалавър по Политология, магистър по Европейска интеграция и магистър по Международни политически отношения и сигурност, като и трите образователни степени са придобити в СУ „Св. Климент Охридски”. Професионалналният й опит започва в публичната сфера, като експерт в Министерство на транспорта, ГД Въздухоплавателна администрация /2010г/, и експерт по Програмата за развитие на селските райони към Министерство на земеделието и храните /2011г/. Дългогодишен e опитът й в компания, консултираща в сферата на енергетиката. Притежава значителен опит при организиране на събития – брифинги и кръгли маси на международна тематика, предимно в областта на сектор енергийна сигурност.

Contact with BGWEA

Contacts

Bulgarian Wind Energy Association
21 Hristo Belchev Str., 4th Floor, Room 414
Sofia 1000
Bulgaria

phone: +359 2 4833820
mobile: +359 889206822
info@bgwea.eu
Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search