Как да стана член

За да се присъедините към нас, моля попълнете и ни изпратете формуляра за кандидатстване за членство заедно с релевантни, по Ваша преценка, придружаващи материали като препоръки или информация за професионалните Ви постижения. Надзорният ни съвет ще разгледа всички молби и вие ще бъдете информирани за решението ни.

Видове членство в Българска ветроенергийна асоциация и годишни такси
Пълноправно членство за юридически лица     2000  лева
Ограничено членство за юридически лица*     1000 лева

*НОВО: Ограниченото членство в БГВЕА е без право на глас в общите годишни събрания на асоциацията и е предназначено за малки фирми, чийто бизнес не е пряко свързан с вятърната енергия.

Таксата за членство в БГВЕА е дължима през първия месец на годината. За пълноправни членове, които се присъединяват към асоциацията през календарната година, членският внос се изчислява на месечна база, считано от следващия пълен месец. Таксата за ограничено членство в БГВЕА е фиксирана за цялата година.

Предимства на членството в БГВЕА
Формуляр за членство в Българска ветроенергийна асоциация
Устав на Българската ветроенергийна асоциация

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search