Станете член

БГ е създадена, за да бъде активна страна при оформянето на политическата и регулаторна рамка за развитие на ВЕИ и в частност вятърната енергия в България. Дейността ни основно може да се определи като усилена работа за подобряването на законодателната, регулаторната, политическата, и обществената рамка и подкрепа за използването на вятърната енергия в България.
Членството в БГВЕА дава право на:

 • регулярна информация за новостите в законодателната и регулаторната рамка в сектора;
 • достъп до  зоната „само за членове“ на асоциацията, където могат да се намерят важни документи, засягащи бизнеса и да се публикуват съобщения до членовете;
 • асоциацията организира регулярни работни групи и срещи между членовете и представлява исканията им пред държавните власти;
 • бизнес контакти и свързване с други членове на асоциацията, например производители на турбини или юридически кантори, консултанти, фирми, разработващи проекти;
 • популяризиране на компанията чрез поставянето на лого и профил на уебсайта на асоциацията;
 • преференции и отстъпки при посещение на събития, на които асоциацията е партньор;
 • добри медийни контакти на асоциацията за разпространяване на прес съобщения.

  Предимства на членството в БГВЕА (PDF)
  Формуляр за членство в Българска ветроенергийна асоциация (PDF)
  Устав на Българската ветроенергийна асоциация
Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search