Новини

КЕВР се произнесе по заявление на БГВЕА за достъп до обществена информация с 11 месеца закъснение

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Колеги,
След успешно водено съдебно дело за достъп до обществена информация, БГВЕА задължи КЕВР да се произнесе изрично по заявление за достъп до информация.

До края на съдебното дело, от КЕВР отказваха да се произнесат писмено по заявлението на БГВЕА. След делото, от КЕВР се произнесоха изрично по заявлението на БГВЕА, но на практика продължават да отказват да предоставят достъп до информация. Съществува възможност за ново съдебно обжалване, този път на изричния отказ на КЕВР.

Да припомним фактите.

На 17 ноември 2015 година, екипът на БГВЕА подаде заявление за достъп до обществена информация,  адресирано до енергийния регулатор КЕВР. С него БГВЕА иска да бъде предоставен достъп до няколко категории информация:

  1. На първо място искаме достъп до всички финансови модели, използвани при изчисляването на преференциалната цена, по която се изкупува електрическата енергия, произведена от вятър, както и заложените в тях ценообразуващи фактори по смисъла на чл.21 от Наредба №1 от 18.03.2013г. за регулиране на цените на електрическа енергия. БГВЕА иска предосавянето на финансовите модели за решенията на КЕВР от 2006 до 2014г. вкл.
  2. На следващо място искаме КЕВР да предостави достъп до доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), изготвен въз основа на извършените от тях проверки на вятърни централи през 2015 година.
  3. Накрая, БГВЕА поиска предоставяне на справка, която да показва сравнение между размера на ценообразуващите фактори, заложен във финансовите модели по т.1 и стойностите, установени при проверките на АДФИ.

До, 29 декември не получихме отговор на нашето заявление за достъп до информация. Ето защо, БГВЕА официално внесе жалба до Административен съд София град срещу мълчаливия отказ на КЕВР да предостави исканата от нас информация.

Юристите от КЕВР представиха няколко страници писмени мотиви в защита на тезата си, че регулатора не дължи поисканата информация и че изобщо не е налице мълчалив отказ.

Като мотиви, изложени в нашата писмената защита, БГВЕА изложи следното:

  1. Мълчаливият отказ на ответника е в съществено противоречие с процесуалния и материалния закон.
  2. Налице е и противоречие с  материалния закон. Информацията, която поискахме със заявлението, от една страна без съмнение представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Тази информация е свързана с обществения живот в Република България и ако ни бъде предоставена бихме могли да си съставим мнение за дейността на КЕВР относно методиката и начина на образуване на цените на електроенергията у нас

Нещо повече, исканата от БГВЕА информация е такава от надделяващ обществен интерес, защото тъй като предоставянето й ще е видно как се определя преференциалната цена, по която се изкупува електроенергията произведена от вятърните централи, а това е от голямо значение за цялото общество, предвид широкия обществен дебат по отношение на производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Ще ви държим в течение на темата.

Поздрави,
Екип БГВЕА

Последни публикации

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search