Новини

Четири важни новини

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
Уважаеми членове,
Споделя ме с вас четири важни новини от днешния ден:
1. Днес на свое открито заседание, енергийния регулатор КЕВР разгледа следните два доклада:

Доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. И Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".

На откритото заседание позиция изразиха представители на НЕК ЕАД, ЕСО, АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2, както и енергоразпределителните дружества.
Обществените обсъждания на двата доклада ще се проведат на 09.06.2016г от 14 часа. На тях ще можем да изразим нашата позиция в качеството си на представителна организация на производителите на електроенергия от вятър. След общественото обсъждане в рамките на 14 дневен срок ще имаме възможност да представим и писмени бележки. Прилагаме копия от двата доклада.

2. Днес от КЕВР обявиха, че на 09.06.2016г от 10 часа ще се проведе обществено обсъждане на Доклад за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса. Към настоящия мейл прилагаме доклада на дирекция Правна към КЕВР. Екипът на БГВЕА ще присъства на общественото обсъждане и ще изрази позицията си. Приканваме ви да ни изпратите своите бележки и коментари по доклада, за да можем да ти включим в писмените бележки, които ще депозираме в

3. Фонд сигурност на електроенергийната система публикува нови инструкции за работа с информационната система на ФСЕС
Основната цел на документа е да подпомогне задължените лица да подават данни, съгласно чл. 36е от Закона за енергетиката, в информационната система на Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Пълният текст на инструкциите можете за изтеглите от тук:
http://www.me.government.bg/bg/themes-c360.html

4. Парламентарната комисия на народното събрание прие на второ чене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Както ви информирахме, На 17 май 2016 г., в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за Енергетиката, който предвижда разширяване обхвата на чл.36е от Закона за енергетиката, като се въвежда 5% вноска във фонд Сигурност на електроенергийната система, да внасят ЕСО и Булгартрансгаз.
Днес парламентарната Комисия по Енергетика разгледа и гласува на второ чене законопроекта. Според вносителите, целта е да се разшири приходната база на Фонда с оглед либерализацията на пазара. В последната година се наблюдава намаляване на цената на свободния пазар на електроенергия, което налага по-високи разходи за фонда с цел покриване на разликите между пазарната и преференциалните цени и цените по дългосрочните договори. ЕСО и Булгартрансгаз са в добро финансово състояние и това няма да окаже съществено влияние върху финансовите им резултати. Изчисленията показват, че очакваните допълнителни приходи във Фонда са в размер на 17 млн. лв. от ЕСО и 13 млн. лв. от Булгартрансгаз. Въведената вноска няма да окаже негативно влияние върху инвестициите на операторите в модернизация и развитие на мрежата. С промяната в чл.36е, ал.2 се подобрява начина на подаване на информация за месечните приходи от страна на задължените лица към Фонда.

Поздрави,
Екип на БГВЕА

Последни публикации

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search