Новини

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Вчера 23 юни, парламентарната комисия по енергетика проведе свое редовно заседание. На заседанието беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, №654-01-74, внесен от народните представители Светлин Танчев и Георги Ковачев на 31 май 2016г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Уважаеми членове,
Споделя ме с вас четири важни новини от днешния ден:
1. Днес на свое открито заседание, енергийния регулатор КЕВР разгледа следните два доклада:

Доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. И Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Уважаеми членове,

На 17 май 2016 г., в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за Енергетиката, който прилагаме към настоящия мейл.
Законопроекта предвижда разширяване обхвата на чл.36е от Закона за енергетиката, като се въвежда 5% вноска във фонда да внасят ЕСО и Булгартрансгаз. Конкретно към задължените да внасят вноски лица към фонд Сигурност на електроенергийната система се добавят

Страница 2 от 2

Последни публикации

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД