ЗА БГВЕА

За нас

Добре дошли на страницата на Българската ветроенергийна асоциация!

Основана през юни 2010 г., асоциацията обединява мнозинството от фирмите, активни в сектора за вятърна енергия в България, включително, производители, предприемачи, консултанти и адвокатски дружества. Ние обединяваме усилията си с цел да подобрим средата за развитие на вятърна енергия в България.

Стремим се да бъдем надежден, честен, конструктивен и добре осведомен партньор за правителството, законодателната власт, неправителствени организации, индустриалните специалисти и най-вече за обществото, за да  можем заедно да работим за устойчиво развитие на българския ветроенергиен сектор.

Събрали сме на едно място десетилетия опит във вятърната енергия от цял свят. Ние сме вашият партньор за открит диалог и отговори на всякакви въпроси свързани с вятърната енергия.

Българската ветроенергийна асоциация е член на Европейската ветроенергийна асоциация

Българската ветроенергийна асоциация е учредител на Националната енергийна камара.

Цели

Българската ветроенергийна асоциация е организация с нестопанcка цел, която подкрепя устойчивото развитие на вятърната енергия и други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от името на всички заинтересовани страни. С работата си Българската ветроенергийна асоциация се стреми да осъществи следните цели:
  • Популяризиране на концепцията за използване на вятърната енергия с цел да се насърчи необходимото екологично и икономическо развитие на този енергиен ресурс
  • Усилена работа за подобряването на законодателната, регулаторната, политическата, и обществената рамка и подкрепа за използването на вятърната енергия
  • Подкрепа на използването и развитието на други източници на възобновяема енергия
  • Насърчаване и провеждане на проучвания в сферата на вятърната енергия в сътрудничество с университети и научни институции
  • Разпространение на експертно знание относно използването на вятърната енергия
Българската ветроенергийна асоциация търси сътрудничество с всички асоциации за изпълнение на задачите си и постигането на горе изредените цели.

Нашият екип

Миглена Стоилова
Миглена СтоиловаПредседател на Надзорния съвет

Миглена Стоилова е председател на Надзорния съвет на Българска ветроенергийна асоциация. Тя е член на Борда на директорите на Енел Грийн Пауър България и Финансов директор на Енел Грийн Пауър Турция. ENEL SpA е водеща глобална енергийна компания, оперираща в над 30 държави на 5 континента (Европа, Северна и Латинска Америка, Африка и Азия), с 83 ГВ нетна инсталирана мощност  и пренасяща електрическа енергия и газ през мрежа от 2.1 милиона км. Енел Грийн Пауър България ЕАД оперира 42 МВ вятърни централи в Североизточна България. 

Преди това, г-жа Стоилова работи в Енел Марица Изток 3 АД (2009) и в АББ, Швеция (2007-2008), където се занимава с инвестиционна оценка на развойни проекти и проучвания за пазарната реализация на нови бизнес начинания.

Миглена  Стоилова притежава магистърска степен по Международни отношения от УНСС; магистърска степен по бизнес администрация с фокус Международен маркетинг от Mälardalen University, Швеция, както и АССА Диплома по Финансов Мениджмънт.

Анатоли Линков
Анатоли ЛинковЧлен на Надзорния съвет
Анатоли Линков е управител и едноличен собственик на Вентус България ЕООД - българска компания, специализирана в проектиране, разработване и управление на ветроенергийни паркове. През 2005г. г-н Линков учредява дружество с основен предмет на дейност “Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди”, a от 2008г. активно работи в сферата на възобновяемата енергия чрез дружеството си Вентус България ЕООД, като развива марката "Вентус" чрез предлагане на комплексни решения в изграждането на ветроенергийни паркове.

За годините работа в България и реализираните проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници г-н Линков е натрупал практически опит в цялостния процес на разработването и реализирането на проекти за ветроенергийни паркове, както и изключително добро познаване на икономическата и правна среда в тази област.

Преди това г-н Линков е работил за период от три години като търговски представител за територията на Украйна, Русия и Беларус за италианска компания с многогодишна история в производството и продажбите на силозни стопанства. Като мениджър в българска компания има двугодишен опит като управител на завод за мебели, а преди това за период от две години е заемал длъжността “Mениджър инвестиционни проекти”, като е участвал в цялостното разработване, изграждане и въвеждане в експлоатация на инвестиционни проекти в сферата на селското стопанство. Владее английски и руски. Притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от Икономически университет - Варна.
Георги Петков
Георги ПетковЧлен на Надзорния съвет
Георги Петков е изпълнителен директор на "Калиакра уинд пауър" АД.
Здравко Николов
Здравко НиколовЧлен на Надзорния съвет
Здравко Николов е ръководител проекти в Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД от 2009г. Уиндкрафт Симонсфелд БГ е основано през 2008г. и е дъщерно дружество на Уиндкрафт Симонсфелд АГ. Уиндкрафт Симонсфелд АГ е един от най-големите производители на вятърна електроенергия в Австрия а чрез дъщерното си дружество O енд M Симонсфелд ЕООД е един от най-големите доставчици на O & M услуги в България. Групата притежава 77 вятърни турбини в Австрия, две вятърни турбини в България чрез дъщерното си дружество Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД и една слънчева електроцентрала в Словакия. Уиндкрафт Симонсфелд оперира 119 вятърни турбини (245 MW) в Австрия и 39 (78 MW) в България.

Здравко Николов има магистърска степен от СА „Д. А. Ценов“ Свищов със специалност финансов мениджмънт и бакалавърска степен от Open University United Kingdom със специалност мениджмънт и икономика.
Орлин Калев
Орлин КалевЧлен на Надзорния съвет
Орлин Калев е мениджър за България на белгийската компания Електрауиндс, като в това си качество отговаря за бизнес развитието на групата у нас. Реализираните проекти ВяЕЦ Шабла Север и Шабла Юг на Електрауиндс представляват първите инсталирани нови вятърни турбини Енеркон (direct drive) в България. Преди това е работил чрез своята собствена компания за управление на ВЕИ инвестиционни проекти, а също така и като асистент на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи и Електроразпределение Варна, поради което се е наложил като силно разпознаваемо и доверено лице във вятърната индустрия от самото ѝ навлизане у нас.

Бакалавър Международни Икономически Отношения и Магистър Международни Финанси от ВСУ „Ч. Храбър“, БАН и Университет по приложни науки в Котбус, Германия. Завършил е също така и Българското училище за политика „Д. Паница“. Дипломните му разработки анализират развитието на вятърната и фотоволтаичната индустрии в електроенергийния микс на страната, и носят редица отличия. Член на МЕНСА и редица други обществени организации.
Пламен Пенчев
Пламен ПенчевЧлен на Надзорния съвет
Пламен Пенчев е мениджър във  "Ветроком" ЕООД -България

Компанията е част от Алпик холдинг  - най-голямата швейцарска енергийна компания със силно присъствие в Европа. В България Алпик е участник на свободния пазар на електрическа енергия и изгражда 50 MW ветроенергиен парк Ветроком.
Стилиян Бурханларски
Стилиян БурханларскиЧлен на Надзорния съвет
Стилиян Бурханларски е управител на „Еолика България” EАД - испанско акционерно дружество, регистрирано през 2004 г. в България, с основен предмет на дейност: управление на проекти в областта напроучването, изграждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници.
Юлиан Спасов
Юлиан СпасовЧлен на Надзорния съвет
Юлиан Спасов е съдружник в Адвокатско Дружество МкГрегър и Партньори -  ръководещ офиса на кантората в България.
Габриела Тодорова
Габриела ТодороваАдминистративен директор БГВЕА

Габриела Тодорова е бакалавър по Политология, магистър по Европейска интеграция и магистър по Международни политически отношения и сигурност, като и трите образователни степени са придобити в СУ „Св. Климент Охридски”. Професионалналният й опит започва в публичната сфера, като експерт в Министерство на транспорта, ГД Въздухоплавателна администрация /2010г/, и експерт по Програмата за развитие на селските райони към Министерство на земеделието и храните /2011г/. Дългогодишен e опитът й в компания, консултираща в сферата на енергетиката. Притежава значителен опит при организиране на събития – брифинги и кръгли маси на международна тематика, предимно в областта на сектор енергийна сигурност.

За връзка с нас

Контакти

Българска ветроенергийна асоциация
ул. Христо Белчев 21, ет. 4, стая № 414
гр. София 1000
България

тел.: +359 2 4833820
моб.: +359 88 9206822
info@bgwea.eu
Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search